Jongvee vormt de basis voor gezond melkvee van morgen. Een gezonde start betekent een goede biestverstrekking in de eerste levensdagen. De melkperiode moet zo vlekkeloos mogelijk verlopen waarin het kalf zijn maximale groei kan halen. Naderhand schakelt het kalf over van melk op ruw- en krachtvoer en groeit op een gezonde manier door om op ongeveer 2 jarige leeftijd probleemloos af te kalven en veel melk te gaan produceren. In veel gevallen is er nog winst te behalen!

Biestvoorziening

De biestvoorziening is een zeer belangrijk startpunt voor afweer van het kalf tegen diverse ziekteverwekkers. Uit de afbeelding rechts blijkt dat biest zo snel mogelijk verstrekt moet worden omdat de biestkwaliteit snel afneemt (zowel binnen als buiten de koe) en de opname in de darm ook omlaag gaat. Op veel bedrijven wordt standaard de biestkwaliteit gemeten, dit kan met behulp van een colostrometer of een refractometer. Om te bepalen of de kalveren de biest ook echt goed opnemen kunnen we bloed afnemen en hierin de concentratie afweerstoffen meten.

Wat kunnen wij voor uw betekenen?

  • Meten biestkwaliteit en de opname van biest door het kalf
  • Cursus Jongvee opfok
  • Meten en beoordelen van de groei van het jongvee
  • Bedrijfsspecifieke advisering m.b.t. behandelingen, huisvesting & ventilatie
  • Uitvoeren van het Jongvee Kompas

Groeicurve

Als praktijk hebben we een meetprogramma waarin we meetgegevens van het jongvee verwerken en vergelijken met verschillende groeicurves. Hiernaast ziet u een voorbeeld van zo’n grafiek. De paarse vierkantjes zijn dieren die op een bedrijf gemeten zijn. De dunne zwarte lijn is het gemiddelde en daarmee is te zien dat de dieren van 10 tot 16 maanden leeftijd zeer goed groeien, maar aan het einde van de opfok stagneert deze groei. Met behulp van zo’n grafiek maken we dus inzichtelijk hoe uw jongvee het doet en kunt u eventueel het inseminatiemoment verschuiven, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de ontwikkeling van uw jongvee. Kortom; met uw eigen curve kunt u winst behalen.

Kosten jongveeopfok

 

Het opfokken van jongvee is een kostbare aangelegenheid. Om dit inzichtelijk te maken kunt u met de volgende bestanden uw eigen situatie simuleren: Jongkos_versie_juni_2013 en Jonkos_melkvee_versie_juni_2013. U kunt met de getallen spelen om te zien wat verschillende maatregelen zouden kunnen opleveren, bijvoorbeeld de vaarzen een maand eerder laten afkalven.

Dierziekten jongvee

Een kalf of pink wordt ziek doordat de balans tussen weerstand en infectiedruk verstoord is. Op beide zaken kunt u als veehouder zelf invloed hebben:

  • Infectiedruk: omgeving, hygiëne, bezettingsgraad etc.
  • Weerstand: biestvoorziening, voeding, klimaat stal, ligbed (tocht en vocht zijn funest)

De belangrijkst aandoeningen zijn welbekend:

  • Diarree: E.coli, Rotavirus, Coronavirus, Cryptopsporidium, diverse andere infectieziekten, Coccidiose, voeding en maagdarmwormen.
  • Longontsteking: Door een breed scala aan virussen en bacteriën.
  • Longworm: Specifiek hoesten bij geweid vee. Preventief kunt u hiervoor de pinken tegen longworm vaccineren.