Ook bij het houden van schapen komt steeds meer regelgeving kijken. Niet alleen I&R, maar ook het medicijngebruik ligt steeds meer onder een vergrootglas. Om u hierbij te helpen staan hieronder enkele tips.

Behandelplan Schapen

De regelgeving met betrekking tot antibioticagebruik is de laatste tijd flink aangescherpt, daarom is het belangrijk om het juiste antibioticum bij de juiste aandoening in te zetten. Om u op weg te helpen hebben wij een globaal behandelplan schaap gemaakt. In dit plan vindt u een korte beschrijving van de meest voorkomende aandoeningen, de behandeling ervan, de vaccinaties die wij aanbieden en enkele basisregels met betrekking tot ontworming en beweiding. Met behulp van dit plan kunt u snel zien bij welke aandoeningen u welke medicijnen het beste kunt gebruiken, zowel antibioticum als ondersteunende medicijnen zoals pijnstillers of ontstekingsremmers. Ook worden verschillende doseringen bij verschillende ziekten en leeftijden vermeld.

 

Voor specifieke tips en vragen, neem contact met ons op: 0595 – 441706.

Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.