Als praktijk besteden we op diverse manieren aandacht aan de uiergezondheid. Via de bedrijfsbegeleiding kunnen we de getallen rondom uierontsteking bespreken, de droogstand evalueren en aanvullend onderzoek doen om te zien of de ingestelde behandelingen voldoende werken.

Behandeling Mastitis

Uierontsteking wordt tegenwoordig geclassificeerd in:

  • Graad 1 : alleen afwijkende melk
  • Graad 2 : afwijkende melk + afwijkend kwartier (warm, rood, pijnlijk en gezwollen)
  • Graad 3 : algeheel zieke koe

Voor de behandeling van graad 1 & 2 is het enkel toegestaan om gebruik te maken van een 1e keuze uierinjector; Ubropen of Orbenin Lactation. In geval van een graad 3 uierontsteking mag u 2e keuze injectoren direct inzetten; Avuloxil, Ubrolexin, Mastiplan of Albiotic. 1e keuze injectoren werken namelijk niet tegen E.coli & Klebsiella, die vaak de oorzaak zijn van graad 3 uieronsteking, waardoor het direct inzetten van een 2e keuze injector toch noodzakelijk is om de koe goed te behandelen. Door regelmatig melkonderzoek uit te voeren, weet u welke kiemen op uw bedrijf een rol spelen en kunt u “veilig” 1e keuze antibiotica inzetten. In Uierontsteking & kiemen staan schematisch de behandelingen en kiemen weergegeven.

Wat kunnen wij voor uw betekenen?

  • Bedrijfsspecifieke advisering
  • Melkonderzoek: Celgetal, Bacteriologisch Onderzoek (BO) en Gevoeligheidsbepaling (ABG)
  • Therapie evaluatie
  • Droogstand evaluatie
  • De workshop: “Droogzetten doe je zo!”
  • Vaccineren tegen uierontsteking

Kijk ook eens op Uiergezondheids Wijzer voor enkele aandachtspunten.

Melkonderzoek

Om te bepalen welke bacteriën een rol spelen op uw bedrijf is het advies om regelmatig melkmonsters te laten onderzoeken. Met behulp van Bacteriologisch Onderzoek (BO) en de Gevoeligheid (ABG) is vast te stellen of de ingezette therapie de juiste is voor de gevonden bacterie. Daarnaast zegt het melkonderzoek welke kiem op het bedrijf speelt en geeft dit handvatten om preventief hier iets tegen te doen. Om een betrouwbaar melkonderzoek uit te voeren is het belangrijk om een steriel melkmonster te nemen, zie onderstaande video.

Het onderzoeken van de melk doen wij in ons eigen laboratorium. Een inzendformulier vind u hier.

Droogzetevaluatie

Vanuit de droogzetevaluatie kunnen we veel informatie krijgen over de uiergezondheid in de droogstand. Op sommige bedrijven is de genezing niet goed, maar wordt het ontstaan van nieuwe infecties goed voorkomen. Op andere bedrijven is juist het ontstaan van nieuwe infecties in de droogstand een aandachtspunt. In de meeste gevallen kunnen we met enkele aanpassingen de resultaten aanzienlijk verbeteren.

 

Vaccinatie

Tegenwoordig zijn er vaccins tegen uierontsteking.

Startvac werkt tegen Staphylococcus aureus, Coagulase-Negatieve Stafylokokken en coliformen (E.coli, Klebsiella).

UBAC werkt tegen Streptococcus Uberis.

 

Het advies is om eerst melkonderzoek te doen bij uw koeien en te bepalen of deze verwekkers de belangrijkste bron van uierontsteking op uw bedrijf zijn. Is dit het geval, dan is het zeker het overwegen waard om te gaan vaccineren. Lees hier over ervaringen met Startvac in onze praktijk.

Droogzetten

Het droogzetten van koeien is aan regels gebonden. Koeien met een celgetal <50.000 cellen mag u niet meer preventief met antibiotica droogzetten. Voor vaarzen ligt de grens op <150.000 cellen. Om het overzichtelijk te houden hebben wij dit samengevat in het Stroomschema Droogzetten. Daarnaast hebben we in het stroomschema ook diverse risicofactoren weergegeven die een rol spelen in de droogstand. Bij het droogzetten wordt steeds vaker een teatsealer ingezet zoals orbeseal of ubroseal. In deze injector zit nog lucht dat voor toediening verwijderd moet worden. Een handige manier ziet u in onderstaande video.