Wormen en ontworming spelen een belangrijke rol bij schapen. Te vaak en onnodig ontwormen geeft resistentie tegen de beschikbare middelen. Ook in Nederland wordt regelmatig resistentie tegen alle beschikbare middelen aangetoond. Te weinig of te laat ontwormen kan daarentegen zorgen voor groeivertraging, ziekte of zelfs dode dieren. In ons laboratorium kunnen wij het aantal eieren per gram mest bepalen en zodoende bekijken of het nodig is te ontwormen. Ook na het ontwormen kan mestonderzoek gedaan worden om te kijken of het ontwormen effect heeft gehad en daarmee of er geen resistentie is tegen het gebruikte middel. Omdat wij mestonderzoek erg belangrijk vinden kunt u bij ons een abonnement afsluiten voor mestonderzoek zodat u tegen gereduceerd tarief een heel seizoen mestonderzoek kunt doen. Daarbij bellen we u ook op als het weer tijd wordt mest in te leveren. Naast mestonderzoek en ontwormen is nog een manier om een wormbesmetting binnen de perken te houden, namelijk met een goed beweidingsschema. Hieronder leest u daar meer over.

 

Let op bij het ontwormen van geiten, die moeten altijd 1,5 tot 2 keer de dosering van schapen hebben.

Nematodirus battus / Voorjaarsworm

Deze worm kan erg gevaarlijk zijn, speciaal bij lammeren. Problemen ontstaan meestal zo’n 3 weken na het naar buiten gaan. De lammeren hebben (ernstige) donkere diarree, drogen uit en sterven uiteindelijk door uitdroging. Het probleem ontstaat meestal op een weide waar het jaar ervoor ook lammeren hebben gelopen. Lammeren die laat in het voorjaar geboren worden kunnen ook in de herfst nog besmet worden met Nematodirus battus, omdat deze lammeren in het voorjaar geen weerstand hebben opgebouwd. Meestal kan ontwormd worden met een middel waar een bezimidazol in zit (Bovex of Panacur suspensie). Op de praktijk kunnen we u goed adviseren, de dosering is hier erg belangrijk. Volwassen schapen hoeven niet behandeld te worden.

Ei van de Nematodirus battus worm

Haemonchus contortus / Lebmaagworm

Haemonchus contortus zorgt vooral vanaf juli voor problemen. Deze worm zit in de lebmaag, vandaar dat hij ook wel de ‘lebmaagworm’ genoemd wordt. In de lebmaag zuigt Haemonchus contortus bloed, dit kan zorgen voor slappe dieren of dieren die erg bleek zijn, te zien aan de slijmvliezen van de ogen. Het geeft geen diarree. Bij een heftige infectie kunnen de schapen en lammeren acuut sterven zonder dat er verschijnselen zijn op te merken. Bij een minder heftige infectie kan het zorgen voor verminderde groei en een dorre vacht bij lammeren.

Zodra de eieren met de mest op het land komen, moeten de eitjes nog een ontwikkeling doormaken voordat ze schapen kunnen infecteren. Hoe snel deze ontwikkeling is hangt onder andere af van de temperatuur. Van maart t/m mei en van september t/m november duurt dit ongeveer 3 weken. Dit betekent dat vanaf het moment dat de eieren op de weide komen, de schapen binnen 3 weken geïnfecteerd kunnen worden. In de zomermaanden, juni tot en met augustus kan dit zelfs al binnen 2 weken. Om weidebesmetting in het voorjaar tegen te gaan, moeten de ooien minimaal 2 dagen voor het naar buiten gaan of bij het lammeren behandeld worden met een middel als Oramec, Dectomax of Cydectin.

Trichostrongyliden

Dit zijn wormen die in de darmen voorkomen en wel diarree veroorzaken. Ook zorgen ze voor vermagering van schapen en groeivertraging bij lammeren. Ze zorgen meestal in de zomer en najaar voor problemen.

Beweidingsschema

Met een uitgekiend beweidingsschema, specifiek voor uw bedrijf, kunnen we ervoor zorgen dat u pas laat in het jaar of zelfs helemaal niet hoeft te ontwormen zonder een hoog risico op problemen. Voor het maken van zo’n schema kunt u bij ons terecht. Verder kunnen we u aan de hand van mestonderzoek van een koppel adviseren over ontwormen. Enkele basisregels zijn:

  • Ooien na het lammeren ontwormen zodat ze schoon de weide ingaan. Ontworm 5% van de oudere ooien niet
  • Van mei tot en met september iedere 2 weken naar een nieuw stuk land
  • Overige maanden iedere 3 weken omweiden
  • Omweiden naar percelen waar 3 maanden geen schapen hebben gelopen
  • Schapen en lammeren in het voorjaar naar buiten doen op een weide waar het jaar ervoor de schapen en lammeren niet als eerste hebben gelopen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Mestonderzoek en passend advies over ontwormen
  • Abonnement mestonderzoek (zie Laboratorium Schaap & Geit)
  • Behandeladvies voor wormen, coccidiose en leverbot
  • Beweidingsadvies en het opstellen van een bedrijfsspecifiek beweidingsschema
  • Cursus “Wormen bij het schaap”