Een subklinische mastitis kan na het aflammeren acuut klinisch worden. Bij een verhoogde incidentie van klinische mastitis bij een koppel schapen kan het verstandig zijn schapen bij het spenen van de lammeren droog te zetten met een mastitisinjector. Wij gebruiken hiervoor orbenin lactation. Terwijl iemand het schaap zittend op de kont vasthoudt, kan een tweede persoon goed bij het uier. De speenpunt moet worden ontsmet, de korte punt van de injector moet tegen het slotgat aangezet worden en leeggedrukt worden in de uierhelft. Zie ook onderstaand filmpje.

Instructievideo toedienen orbenin lactation bij ooien