Vruchtbaarheid is één van de belangrijkste pijlers onder het melkveebedrijf. Wanneer de koe niet drachtig wordt of pas heel laat een kalf krijgt, betekent dit minder melk en daarmee minder inkomsten. Door de vruchtbaarheid op het bedrijf in kaart te brengen, de kengetallen te beoordelen en het opstellen van een plan van aanpak is veel winst te behalen.

Kengetallen Analyse

Langs verschillende wegen ondersteunen we de veehouder op het gebied van de vruchtbaarheid. Dit doen wij aan de hand van een kengetallenanalyse vanuit Pir-DAP, Cowvision, Uniform Agri of het managementprogramma van de veehouder. Daarnaast bekijken we de koppel als geheel en beoordelen we de individuele koe. Met behulp van de echografie kijken we naar het geslachtsapparaat van de koe.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Controle verse koeien: zijn ze schoon?
 • Controle niet tochtige koeien: reden van niet tochtig worden
 • Analyse terugkomers
 • Behandeling niet tochtige koeien en therapie evaluatie
 • Analyse kengetallen
 • Opstellen Plan van Aanpak Vruchtbaarheid
 • Cursus: “Verloskunde in de praktijk” (+ bespreken cyclus koe)

Plan van Aanpak Vruchtbaarheid

Om de kengetallen te verbeteren is het handig om een Plan van Aanpak Vruchtbaarheid op te stellen. Dit plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • Tochtdetectie: manier van detectie en noteren van de tocht
 • Vrijwillige wachtperiode: vanaf welk moment wordt gestart met insemineren
 • Probleemkoeien en terugkomers en de behandeling daarvan
 • Vruchtbaarheid jongvee (indien problemen)
 • Inseminatieprotocol (indien problemen)

Echografie

Met behulp van een echoapparaat kijken we naar het geslachtsapparaat van de koe:

 • Beoordeling baarmoeder, is ze schoon of zit er eventueel toch vuil in? (afbeelding rechts)
 • Scannen van de dracht + lengte daarvan (afbeelding onder)
 • Beoordeling van de activiteit op de eierstokken
 • Andere afwijkingen
Vruchtje 30 dagen

 

Verwerpers

In het kader van de monitoring op Brucella abortus bent u als veehouder verplicht om van verwerpers (tussen 100-260 dagen dracht) een bloedje te laten tappen en in te sturen voor onderzoek op Brucella abortus. De kosten van deze visite, het bloedtappen en opsturen worden vergoed door de overheid. Vaak worden andere ziekten zoals BVD en IBR ook gratis meegenomen als u deelnemer bent van een programma. Additioneel kunt u het laten onderzoeken op andere oorzaken van verwerpen, zoals neospora. Wanneer u voor een verwerper belt, kunt u deze visite direct combineren met regulier werk. In dat geval bespaart u op de kosten van een visite. Zit u bij ons in een abonnement dan krijgt u zelfs de kosten van de visite van ons terug.