De transitiefase is de voorbereiding van de koe voor de nieuwe lactatie en is daarmee ook de belangrijkste risicoperiode van de koe. Ongeveer 70% van de melkkoeien verlaat het bedrijf vroegtijdig vanwege problemen die hun oorzaak vinden in een suboptimale transitie. Alle reden dus om uw transitie goed in de gaten te houden.

Welke aandoeningen spelen een rol?

 • Melkziekte
 • Slepende melkziekte
 • Aan de nageboorte blijven staan
 • Baarmoederontsteking
 • Uierontsteking
 • Leververvetting
 • Lebmaag verplaatsingen
 • Kreupelheden
 • Vruchtbaarheidsstornissen
 • Etc.

In de afbeelding hiernaast ziet u dat de verschillende aandoeningen ook weer een risicofactor zijn voor de andere aandoeningen. De totale kosten kunnen aardig oplopen door een verminderde melkproductie, de kosten van behandeling, een langere tussenkalftijd en ten slotte ook de kosten van gedwongen afvoer.

Strohokken

Strohokken zijn prachtige verblijven voor uw koeien die wel wat extra zorg kunnen gebruiken. In de Handleiding strohokken Vetvice dec 2011 vindt u een uitgebreid verhaal over waar een goed strohok eigenlijk aan zou moeten voldoen. Gebruik altijd aparte hokken voor afkalvende en zieke koeien. Koeien rond afkalven zijn immers het meest vatbaar voor ziektes.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verse koeien Check:

Tijdens een eerste bezoek krijgt u een checklist met betrekking tot de droogstand. Aansluitend doen wij verschillende metingen aan zowel de koeien als de vaarzen, zoals de temperatuur, conditie, baarmoedertoestand, energie- en calciumstatus. De resultaten van deze metingen zetten wij in een diagram zoals onderstaande afbeelding en deze bespreken we het liefst gezamenlijk met u en uw voerleverancier.

Andere zaken die we voor u kunnen doen:

 • Losse metingen: conditie, bloedwaarden, urinewaarden etc.
 • Doorlopen checklist droogstand
 • Beoordelen droogstandsrantsoen
 • Advisering huisvesting droge koeien, afkalfhok
 • Advisering opstarten van de melkkoeien
 • Cursus: Transitiemanagement