Veel melkveehouders kiezen tegenwoordig voor een vorm van bedrijfsbegeleiding door de dierenarts. U bepaalt zelf de frequentie van de bezoeken. Door middel van bedrijfsbegeleiding verschuift het werk van de curatieve naar de preventieve kant: “Want een zieke koe beter maken is één ding, voorkomen dat ze ziek wordt is nog leuker”!

Samen met u als melkveehouder willen wij zorg dragen voor een betere diergezondheid, beter dierwelzijn en daarmee ook een beter welzijn voor u zelf. Dat varieert van de beste technische resultaten tot de laagste kostprijs en van optimale dierverzorging tot zoveel mogelijk werkplezier. Iedere veehouder streeft naar zijn eigen ideale mix en wij hopen u daarmee van dienst te kunnen zijn!

Onderwerpen bedrijfsbegeleiding

Tijdens de bedrijfsbegeleiding worden diverse onderwerpen belicht afhankelijk van de vraag, te denk valt aan:

De melkcontrole, productie & voeding, toekomstplannen en andere onderwerpen kunnen ook belicht worden.

Handelingen die we verder tijdens de bedrijfsbegeleiding uitvoeren zijn:

  • Het onthoornen van kalfjes
  • Toedienen van vaccinaties
  • Behandeling van de op dat moment zieke koeien
  • Kijken naar koe- en koppelsignalen, zowel koeien als jongvee

Technische analyses

Uitgebreidere analyses kunnen we uitvoeren met behulp van de melkcontrolegegevens uit Pir-DAP en managementinformatie uit Uniform-Agri, CowVision of Veemanager. Ook als u gebruik maakt van een melkrobot kunnen wij u van dienst zijn. Als voorbeeld de uiergezondheid: hierbij maken we veelvuldig gebruik van de droogzetevaluatie en met behulp van een overzicht van de hoogcelgetal koeien. Daarnaast baseren we veel advies op basis van onderzoek in ons eigen laboratorium. Voor inzendformulieren klikt u hier

KoeKompas

Steeds meer melkveehouders maken gebruik van het KoeKompas. Dit is een risico-inventarisatie van uw bedrijf, waarbij verschillende punten bekeken en beoordeeld worden. Op Zuivelplatform vindt u meer informatie over het nut van een KoeKompas en de praktische uitvoer daarvan. Als praktijk denken we dat KoeKompas een goed instrument is om de verbeterpunten op uw bedrijf vast te stellen. Aan de hand van deze verbeterpunten kunnen gerichte stappen gezet worden om uw bedrijfsvoering te verbeteren en daarmee uw werkplezier, inkomsten, diergezondheid etc. te bevorderen.