Goede voeding in combinatie met schoon drinkwater vormen de basis voor een gezonde koe en een gezonde melkproductie. In samenspraak met uw rantsoenadviseur proberen wij de koeiensignalen te vertalen in een zo goed mogelijk advies over uw voeding. Dit geldt zowel voor kalveren, jongvee, droge koeien als natuurlijk ook de melkkoeien.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Voedingsadvies voor kalveren, jongvee, droge koeien & melkkoeien
  • Advies met betrekking tot weidegang & bemesting
  • Trucs met betrekking tot robots en weidegang
  • Cursus voersignalen
  • Opstellen ruwvoerbalans & ruwvoerplanning

Weidegang jongvee

Wilt u succesvol weidegang toepassen dan is het zaak dat uw jongvee een goede opleiding krijgt. Dat wil zeggen dat iedere vaars eigenlijk minimaal 200 dagen geweid moet zijn voordat ze afkalft. Om problemen met maagdarm- en longwormen te voorkomen is het maken van een goed beweidingsplan zeer belangrijk. Ook de vitaminen en mineralenvoorziening van het jongvee in de weide speelt een belangrijke rol. Voor specifiek advies neem dan contact op.

Weidegang & Salmonella

Salmonella is een veel voorkomend en ingewikkelde infectieziekte bij de koeien. Omdat besmetting veelal via de mest gebeurt is het zaak om hier zorgvuldig mee om te gaan. Zeker in geval van weidegang of zomerstal voeren. In Weidegang en stalvoeren van vers gras en Salmonella vindt u enkele tips.