Zoönosen zijn aandoeningen die van dier op mens overgedragen kunnen worden en waar mensen vervolgens ziek van kunnen worden. Om deze reden is het belangrijk om te weten dat u als veehouder een mogelijk risico loopt of vormt voor de bezoekers op uw bedrijf. Zeker zwangere vrouwen moeten erg voorzichtig zijn en zouden niet aanwezig moeten zijn bij verlossingen of in contact komen met kleding of ander materiaal dat gebruikt is bij een verlossing. Enkele voorbeelden van zoonosen:

  • Q-koorts
  • Chlamydia
  • Zere bekjes
  • Toxoplasma

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden is er een checklist beschikbaar met mogelijke risicopunten op uw bedrijf. Deze checklist kunnen wij voor uw langslopen. Als alles in orde is ontvangt u van de GD aansluitend een “Keurmerk Zoönosen” dat u op uw bedrijf op kunt hangen.

Checklist en Keurmerk

Qkoorts

Q-koorts is een bekende zoönose waar mensen ziek van kunnen worden. Soms verloopt de ziekte bij mensen zonder symptomen, sommige mensen krijgen griepachtige verschijnselen. Wettelijk gezien zijn alle boerderijen en bedrijven met een publieke functie verplicht om de koppel tegen Q-koorts te laten vaccineren. Deze vaccinatie moet ook digitaal geregistreerd worden in een database en de NVWA controleert dit.

Chlamydia

Clamydia is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de bacterie Chlamydia abortus die in een koppel schapen erg veel verwerpers kan geven. Een verwerper scheidt met het afkomen van de lammeren en het vruchtwater veel Chlamydia bacteriën uit die besmettelijk zijn voor de overige schapen, maar die ook zeker een risico vormen voor de mens. Bij zwangere vrouwen kan dit ernstige ziekte en abortus veroorzaken. Ook ogenschijnlijk gezonde lammeren kunnen de infectie bij zich dragen. In het geval van verwerpers is het verstandig om nader onderzoek te doen. Lammeren met nageboorte kunnen ingestuurd worden voor sectie naar de GD. Daarnaast kan een swab genomen worden uit de keel van de dode lammeren. In geval van een aangetoonde infectie is het raadzaam om een plan van aanpak op te stellen om verdere verspreiding en schade te voorkomen.