Koecomfort is in onze ogen één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede efficiënte productie en levensduur. Vanuit de duurzaamheidsmonitor zien we dat de levensproductie en de gemiddelde productie per koe per levensdag zeer sterk variëren tussen de bedrijven.

Koecomfort

Ieder bedrijf is uniek en streeft zijn eigen doelen na. Toch lijkt het ons belangrijk dat koecomfort in zowel de huidige stal als in een mogelijk nieuwe stal meegenomen wordt. Als basis voor dit koecomfort kijken we als dierenarts vanuit de koe naar de stal. De koe heeft verschillende behoeftes waarbij de koesignalendiamant een goede samenvatting is van wat de koe precies wil. Daarnaast verliezen we daarbij het boercomfort ook niet uit het oog. Gemakkelijk werken met logische looplijnen is een vereiste!

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Cursus koecomfort met aandacht voor jongvee, melkvee en droge koeien
  • Analyse duurzaamheidsmonitor
  • Beoordeling koecomfort met advies
  • Bedrijfsspecifiek advies bij nieuwbouw, verbouw of renovatie

Hoe gedraagt een koe zich?

Koeien zijn gewoontedieren en prefereren een nauwgezette dagelijkse routine. In Hoe gedraagt een normaal rund zich? vindt u een beknopt en leuk artikel waarin het gedrag van de koe centraal staat. Bij de bouw van een nieuwe stal of bij renovatie moet het gedrag van de koe altijd centraal staan. Kan uw koe in de nieuwe situatie zijn normale gedrag nog uitvoeren, zoals in het artikel beschreven staat? Dat is de centrale vraag die altijd terug komt!

Hittestress

Hittestress is een steeds belangrijkere risicofactor die de gezondheid en welzijn van uw dieren bedreigt. In het plaatje is te zien dat hittestress een combinatie is van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Hoe vochtiger het is, hoe sneller een koe hittestress ervaart. Hittestress werkt negatief op de voeropname en daarmee uiteindelijk ook op de weerstand en productie van uw koeien. Enkele simpele tips om het voor uw koeien aangenamer te maken:

  • Opstallen op het heetst van de dag, weiden in de nacht
  • 2x daags gaan voeren of in ieder geval voeren voor de avond
  • Ventilatoren plaatsen boven de ligboxen
  • Een douche maken op een oversteek, zodat de koeien kunnen afkoelen
  • Water vernevelen boven de wachtruimte
  • Extra buffer voeren in het rantsoen

Droge koeien:

De droge koeien zijn misschien nog wel de dieren waar u het beste op moet letten bij warmte. In veel gevallen nemen zij minder voer op aan het einde van de dracht. Daarmee worden ze vatbaarder voor (slepende) melkziekte, aan de nageboorte staan, baarmoeder- & uierontsteking, lebmaagverplaatsingen en kunnen ze hun productie niet halen.