Bedrijfsprofiel: Melkveehouderij Neutel
Aantal melkkoeien: 180
Productie: 9.375 liter melk
Gehalten: 4,48% vet en 3,62% eiwit

Vaccinatie

In 2012 begon de familie Neutel met de startvac vaccinatie omdat er teveel mastitisgevallen waren (sommige kwartalen tot 40% op jaarbasis) en er te veel koeien werden afgevoerd met een hoog celgetal. Bij melkonderzoek (BO) werden soms chronische SAU (Staphylococcus aureus) en CNS (Coagulase Negatieve Staphylococcen) besmettingen aangetoond. Thijs: “Daarnaast hadden we af en toe een keer een koe met E. coli. Gezamenlijk veroorzaakten deze 3 ziekteverwekkers 80–90% van de mastitis gevallen bij ons op het bedrijf”. De eerste tijd na het vaccineren was er een afname van het aantal SAU en CNS besmettingen en daarmee een afname van nieuwe hoog celgetal dieren. Langzamerhand daalde het celgetal van rond de 200 naar 150 en schommelde daarbij een stuk minder. Er hoeven veel minder koeien te worden afgevoerd vanwege hoog celgetal en chronische mastitis. “We hadden af en toe een koe met E. coli, deze koeien waren doodziek en overleefden het ook niet altijd. Sinds het vaccineren hebben we geen dode koe meer gehad”. De dierdagdosering (DDD) is gestaag gezakt. “Ik ben overtuigd dat vaccineren hierbij heeft geholpen. Te meer, omdat we in het verleden SAU vaak 3 dagen in de nek (Mamyzin) en 5 dagen in het uier moesten behandelden (Ubrolexin), momenteel behandelen we de koe alleen nog maar in het uier volgens behandelplan. De genezingsresultaten zijn niet minder geworden. Met de komst van de fosfaatrechten is het aantal stuks jongvee lager en dan wil je zo laat mogelijk afscheid nemen van de koeien”.

Groei:

De laatste jaren is het bedrijf gegroeid en zijn er in april 2016 nog melkkoeien aangekocht om robot 3 vol te krijgen. Na een maand van acclimatiseren zijn deze dieren in mei voor het eerst gevaccineerd en waren ze na iets meer dan een maand voldoende beschermd. Het aantal mastitisgevallen in deze groep nam daardoor snel af. “Tijdens de warme periode (eind juli – begin augustus) hebben we bij onze eigen koeien die in de nieuwe stal met diepstrooisel boxen lopen een behoorlijke Coli uitbraak gehad. Hierbij kon ik duidelijk merken dat koeien door de vaccinatie minder ziek waren en soms met alleen uiermint en extra melken erdoor kwamen”.

Droogzetten:

Thijs: “Selectief droogzetten doen we sinds begin 2014. Ik zag er aardig tegenop om aan te beginnen, maar met de juiste werkwijze, hygiënisch en in de bekapbox, en met het drukken van de productie valt het mij mee hoe het gaat. Mijn gevoel zegt dat vaccineren hier ook bij helpt”.

Kostenplaatje:

We vaccineerden tot 2018 iedere 3 maanden en dat was een behoorlijke investering. In het begin vaccineerden we elke 4 maanden, dat was goedkoper, maar zagen dan aan het einde van de periode het aantal mastitisgevallen weer stijgen. Met een vaccinatie elke 3 maanden hadden we daar veel minder last van. Doordat nagenoeg alle dieren vast kunnen staan kan de dierenarts rustig en vlot werken. We hebben geen bijwerkingen gezien na vaccinatie. Registratie gebeurt in de computer en kalfvaarzen krijgen een maand na de groepsvaccinatie de 2e vaccinatie. Rekensom: stel € 20 euro aan vaccinatiekosten tegenover € 200 aan kosten voor een mastitis geval dan zou je minimaal 10% minder uierontsteking moeten hebben om uit de kosten te komen. Dat hebben we de eerste jaren zeker gerealiseerd.

Toekomst:

Ieder jaar bespreken we weer de doelstellingen voor het komende jaar. De uiergezondheid is daar een vast onderdeel van. Momenteel gaat het eigenlijk heel goed en hebben we ook weer een poosje zonder vaccinatie gewerkt. Voor de zomer is het risico op Coli groter, zeker in combinatie met de diepstrooisel boxen. Om deze reden wordt voor de zomer wel een koppelvaccinatie uitgevoerd. Vaarzen worden daarbij tweemaal gevaccineerd, zodat ze wel een booster gehad hebben.

Conclusies:

  • Minder mastitisgevallen en minder heftig
  • Daling celgetal
  • Lagere afvoer chronische gevallen
  • Minder antibiotica gebruik
  • Meer werkplezier
  • Hoger rendement